EVADAL HÄSTFODER
Välkommen
Gården
Hästfoder
Öppettider
Kontakta oss
Referenser
Hästlänkar
Bilder
Gården
 


 
               
Bläshus omnämdes första gången i 1743 års rusttjänstlängd. Detta torp brukades fram till år 1861 då husen revs och marken utarrenderades till "åboarne å Torrlösa farmer".

 

Evadal uppstod 1882 genom avstyckning av  Bläshus. Det var soldaten Petter Wernberg som fick 13 tunnland av Bläshus fälad att odla och bebygga och torpet fick namnet Evadal. Han erhöll marken på 10 frihetsår och sedan från 1892-1895 mot 100 kr i årligt arrende. 1892 erhöll Wernberg ytterligare 32 tunnland och betalade för detta 64 kr per år. 

 

Sonen Alexander Wernberg övertog torpet 1895 och från 1902 höjdes arrendet till 360 kr per år. Byggnaderna som uppförts av Petter Wernberg inköptes av jordägaren, som var Trolleholms slott, år 1896 för 1 247 kr och 30 öre. I boken Trolleholm förr och nu kan man läsa att "Dessa hus äro tarfliga och illa uppförda. Särskildt torde boningshuset ej lång tid framåt kunna uppfylla sitt ändamål". Under åren 1911-1913 uppfördes först nya ekonomibyggnader och därefter ny mangårdsbyggnad. Husen flyttades då ca 150 meter norrut och är de byggnader som finns idag.

 

Alexander Wernberg arrenderade gården i ca 30 år och efterträddes av sin son Henning som nyodlade ytterligare areal. Gården övertogs därefter av Hennings son Claes Wernberg som brukade den fram till 1973, då arrendet övertogs av nuvarande ägaren Lennart Nilsson.

 

1975 friköptes gården från Trolleholms Gods. 1991 köptes ytterligare 36 ha mark. Idag brukas från Evadal 100 ha inkl diverse arrende.

Evadal ligger naturskönt på 110 meter över havet och har en vidunderlig utsikt över den skånska slätten med Malmö, Lund och Köpenhamn i fjärran. Gården har Svalövs golfbana som närmaste granne och avståndet till Svalövs samhälle är 6 km.